KOMPLETNE SZKOLENIE E- LEARNINGOWE

Z NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zawsze AKTUALNE, nowoczesne,
stworzone przez ekspertów.

NOWA USTAWA PZP

Z dniem 1 stycznia 2021 roku w życie weszła nowa ustawa o Prawie Zamówień Publicznych.

WeLearning  wraz z ekspertem merytorycznym, Panią Anitą Elżanowską,
byłą wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, zaprasza na kompletne
szkolenie e-learningowe, pełne praktycznych porad i analiz.

To NIE JEST kolejny webinar czy wideokonferencja!

Otrzymujesz dostęp na kilka miesięcy (w zależności od wybranego wariantu) do szkolenia PZP on-line do którego możesz zawsze wrócić i realizować je w dogodnym dla siebie czasie.

Poznaj bliżej autora merytorycznego szkolenia i dowiedz się więcej o naszym produkcie

ANITA ELŻANOWSKA

Z zamówieniami publicznymi związana od 2000 roku, kiedy to podjęła pracę w Departamencie Prawnym UZP. W latach 2004 – 2007 Dyrektor Departamentu Kontroli UZP, gdzie odpowiadała za działalność kontrolną Prezesa UZP, w szczególności za obligatoryjne kontrole uprzednie postępowań o największych wartościach: 

Nadzorowała wykonanie ponad 1100 kontroli postępowań, w tym zamówień współfinansowanych ze środków UE. 


Uczestniczyła w audytach Komisji Europejskiej dotyczących przestrzegania przez beneficjentów funduszy UE procedur zamówień publicznych.

W 2007 roku podjęła pracę jako Dyrektor Biura Przetargów spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., następnie pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

Posiada bardzo dobrą znajomość orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych (krajowego oraz TSUE) a także znajomość stanowisk UZP i Komisji Europejskiej w tym zakresie, ma bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji Klientów DPZP przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Jest autorką wielu publikacji dotyczących zamówień publicznych, w tym współautorką książki przedstawiającej analizę orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych (A.Elżanowska, M.Śledziewska, C.H. Beck, rok 2007).

Jest także doświadczonym trenerem / wykładowcą (liczne szkolenia, konferencje, wykładowca Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS). Ekspert w projektach doradczych w zakresie procedur zamówieniowych dla jednostek administracji Bułgarii, Chorwacji, Węgier, Włoch, krajów Bałkańskich oraz Wietnamu a także w projektach Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD).

W 2019 roku otrzymała nagrodę Prezesa UZP LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS za szczególny wkład w rozwój systemu zamówień publicznych.

POZNAJ BLIŻEJ NASZE SZKOLENIE

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE SZKOLENIE PZP?

Wraz z Panią Anitą Elżanowską opracowaliśmy jedno z najlepszych szkoleń e – learningowych z zakresu nowej ustawy prawa zamówień publicznych.

W SZKOLENIU:

Porównujemy stare i nowe przepisy prawa zamówień publicznych.

Całość napisana jest przystępnym językiem.

Szkolenie z zamówień publicznych można realizować w dowolnym czasie i miejscu z dostępem do Internetu, w tym także na tabletach.

Dajemy dziesiątki przykładów i interpretacji.

Każdy pracownik będzie miał dostęp do kompletnego szkolenia nawet przez 12 miesięcy!

Szkolenie jest aktualizowane na bieżąco. Unikasz ryzyka wykupienia kolejnych dostępów w przypadku zmian w ustawie.

Naszym celem jest skuteczne przygotowanie pracowników jednostki odpowiedzialnej za Zamówienia Publiczne u Zamawiającego, jak i innych osób, dla których ta wiedza jest niezbędna w codziennej pracy.

DLACZEGO SZKOLENIE E- LEARNINGOWE zamiast webinaru?

Obecnie mają Państwo mnóstwo możliwości wysłania pracownika na szkolenie stacjonarne lub konferencję. Często dezorganizuje to jednak pracę organizacji oraz generuje znaczne koszty (dojazd pracownika, dieta). Po szkoleniu pracownik przywozi swoje notatki, ewentualnie folder reklamowy lub materiały firmy, jednak może mieć problem z zapamiętaniem tak dużej ilości materiału.

Z powodów pandemicznych odbywają się głównie spotkania on-line oraz webinary.

Na szczęście już jest gotowe szkolenie e-learningowe omawiające nowe prawo zamówień publicznych!

ZOBACZ DLACZEGO SZKOLENIE E-LEARNINGOWE
to doskonała alternatywa dla webinaru?

WEBINAR

Webinary odbywają się w ściśle określonych terminach. Jest wyznaczony dzień i godzina, do której trzeba się dostosować.

SZKOLENIE
E-LEARNIGNOWE

Szkolenie e-learningowe można realizować w dowolnym czasie i miejscu. Można wielokrotnie wracać do poszczególnych fragmentów i przypominać sobie wiedzę, wtedy kiedy jest potrzebna.

WEBINAR

Webinary są to najczęściej spotkania na konkretny, wybrany temat, czyli poruszany jest mały fragment ustawy.

SZKOLENIE
E-LEARNIGNOWE

W szkoleniu e-learningowym pracownik uzyskuje dostęp do pełnej treści szkolenia z uzasadnieniem i komentarzem. Wszystko, co konieczne do interpretacji nowej ustawy PZP w jednym miejscu.

WEBINAR

Webinary przemijają, kończą się, a ustawa o zamówieniach publicznych zmienia się i nowelizuje. Konieczne jest więc wykupowanie miejsc na kolejnych webinarach.

SZKOLENIE
E-LEARNIGNOWE

Szkolenie e-learningowe jest stale aktualizowane, użytkownicy mają do niego dostęp nawet przez 12 miesięcy. Pracownicy mają zawsze dostęp do aktualnych przepisów, bez konieczności szukania informacji w wielu źródłach.

DWA WARIANTY DOSTĘPU DO SZKOLENIA Z PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NA NASZEJ PLATFORMIE
E-LEARNINGOWEJ

dla dowolnej ilości użytkowników

NA PLATFORMIE
E-LEARNINGOWEJ KLIENTA

01.

Ustalamy szczegóły współpracy (ilość użytkowników, czas dostępu do szkolenia).

01.

Ustalamy szczegóły współpracy (ilość użytkowników, czas udzielenia licencji na szkolenie).

02.

Podpisujemy umowę lub proste zlecenie.

02.

Podpisujemy umowę.

03.

Importujemy dane użytkowników do platformy.

03.

Przekazujemy szkolenia w postaci paczek SCORM 1.2 lub 2004.

04.

Zakładamy im konta i nadajemy dostęp do szkoleń.

04.

Pomagamy w ich wgraniu na platformę Klienta.

05.

Gwarantujemy prawidłowe działanie szkolenia na platformie klienta i udzielamy niezbędnego wsparcia w procesie szkoleniowym.

05.

Certyfikaty generowane są na podstawie raportów tworzonych przez platformę Klienta.

06.

W przypadku aktualizacji ustawy w trakcie trwania szkolenia przesyłamy nowe paczki ze szkoleniem do wgrania na platformę wraz z instrukcją jak prawidłowo podmienić szkolenie na aktualne.

06.

Po zakończeniu szkolenia na adresy e-mail użytkowników, którzy ukończyli szkolenia i zdali testy wyślemy imienne certyfikaty.

07.

Co miesiąc przesyłamy certyfikaty podpisane podpisem niekwalifikowalnym (wymagane ustawą) na adresy e-mail użytkowników, którzy ukończyli szkolenia i zdali testy.

MAJĄC DOSTĘP URUCHAMIASZ SZKOLENIE ONLINE. TO TAKIE PROSTE!

O SZKOLENIU

Całość szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych jest podzielona na wygodne moduły i lekcje po których można swobodnie nawigować i wracać do nich w razie potrzeby sprawdzenia informacji czy poprawności postępowania. Zamiast oglądać jeszcze raz godzinny webinar można szybko wyszukać potrzebne informacje.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

(szkolenie nie obejmuje zamówień sektorowych)

Cele nowej regulacji i systematyka nowej ustawy PZP

Progi

Definicje i zasady

Najważniejsze wyłączenia

Polityka zakupowa państwa

Plan postępowań

Zamówienia mieszane

Szacowanie wartości zamówienia

Zamawiający (kierownik Zamawiającego, komisja przetargowa itd.)

Wykonawcy

Komunikacja w postępowaniu

Dokumentowanie przebiegu postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne:

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne:

przygotowanie postępowania

przygotowanie postępowania

przygotowanie postępowania kwalifikacja podmiotowa (w tym dokumenty podmiotowe) tryby

przygotowanie postępowania kwalifikacja podmiotowa (w tym dokumenty podmiotowe)

tryby

tryby

składanie ofert

składanie ofert

ocena ofert (w tym dokumenty przedmiotowe) 

ocena ofert (w tym dokumenty przedmiotowe) 

wybór oferty najkorzystniejszej

wybór oferty najkorzystniejszej

zakończenie postępowania

zakończenie postępowania

Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie:

umowa ramowa

treść postanowień umowy

zamówienia na usługi społeczne

zabezpieczenie

zmiana umowy

odstąpienie

podwykonawstwo

Pozasądowe rozwiązywanie problemów

Środki ochrony prawnej

Kontrola

Przepisy intertemporalne (ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych)

CENA SZKOLENIA PZP

Wybierając nasze szkolenie zyskują Państwo materiał najwyższej klasy.
Poza walorami merytorycznymi zyskują też Państwo ekonomicznie.

W cenie:

Dostęp do szkolenia

Raport po szkoleniu

Dostęp do platformy

Certyfikat do wydruku

Aktualizacje szkolenia zgodnie z nowelizacją ustawy przez cały okres posiadania dostępu

Pomoc techniczna

Poniżej przedstawiamy koszt licencji szkolenia.

CENNIK

PRODUKT / USŁUGA

DOSTĘP NA 6 MIESIĘCY

kwota brutto

DOSTĘP NA 12 MIESIĘCY

Dostęp do pełnego szkolenia dla 1-5 osób

390,00 zł brutto / osobę

450,00 zł brutto / osobę

Dostęp do pełnego szkolenia dla 6-10 osób

370,00 zł brutto / osobę

430,00 zł brutto / osobę

Dostęp do pełnego szkolenia dla 11-20 osób

350,00 zł brutto / osobę

399,00 zł brutto / osobę

Dostęp do pełnego szkolenia powyżej 20 osób

Cena ustalana
indywidualnie
Cena ustalana
indywidualnie

* podane ceny są za cały okres dostępu na szkolenie

JAK ZAMÓWIĆ?

Wystarczy się z nami skontaktować. Specjaliści WeLearning dopasują proces realizacji zamówienia do realiów Państwa organizacji. Współpracujemy zarówno z dużymi i małymi firmami, korporacjami oraz Urzędami Miast czy Gmin i wiemy, że elastyczność w zakresie formalności przy składaniu zamówienia jest bardzo ważna.

KONTAKT

Napisz do nas

Jestem zainteresowany szkoleniem